top of page

GicleeGenuine ®

GicléeGenuine® er en forening og en kvalitetsstandard for produksjon av gicléetrykk.

 

Brukerne av GicléeGenuine® garanterer at gicléetrykk merket med GicléeGenuine® er i henhold til GicléeGenuine® sin standard.

Standarden setter blant annet strenge krav til digitalisering, trykketeknikk og papir.

 

Gjeldende standard finner du her. 

Text in english:

GicleeGenuine ®

GicléeGenuine® is an association and a quality standard for the production of giclee prints.


GicléeGenuine® users guarantee that Gicléeprints marked GicléeGenuine® are printed according to GicléeGenuine® standards

.

The standard have stringent requirements for digitalisation, printing technology and paper.

The current standard can be found here.

bottom of page